Ölçme-Değerlendirme

Buraya optik form ile yapılan sınavların nasıl okunup değerlendirileceği,

rapor, analilzerinin nasıl alınacağı ile ilgili teknik detaylar ekleyeceğim.