Dersler

Bu bölümde

Öğretmenlere rehber, öğrencilere araç niteliğinde

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersinin (Bilgisayar Dersi) sınıflara göre ders içerikleri olacak.

Bilişim teknolojileri dersi, 5.Sınıf, 1.Yazılı ve 2.Yazılıya çalışma kâğıdı. Çalışma notları.